ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Szanowną Panią prezes Związku Polaków na Ukrainie w Korosteniu Wandę Laskowską, wieloletniego działacza polonijnego, Zasłużoną dla Kultury Polski, składamy z głębi serca płynące życzenia Bożego błogosławieństwa.
Choć dzieciństwo trudne było,
Wojna Ci je odebrała.
Młodość też Cię nie szczędziła,
No bo w trudnych czasach była.
Lecz się nigdy nie poddałaś,
Bardzo życie swe kochałaś.
Masz polskość odrodzoną,
O którą tak walczyłaś
Dzięki swemu uporowi
Osiemdziesiątki dożyłaś
Więc na Twoje urodziny
Dużo zdrowia Ci życzymy
Spokój niech w Twym sercu gości
Wiele szczęścia i miłości
DN. 21.11.2015 r.
Zarząd Żytomierskiego Obwodowego
Związku Polaków na Ukrainie

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.