ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Szanowni Państwo! Drodzy Przyjaciele!

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
i Nowego Roku życzymy dużo szczęścia, zdrowia, dobra i radości,
wiernych przyjaciół, ludzkiej życzliwości i obfitości łask Bożych.
Niech nadchodzący Nowy Rok 2016 spełni wszystkie pokładane w nim nadzieje i pragnienia, przyniesie dostatek i dobrobyt Waszym Rodzinom.
Niech panuje wzajemne zrozumienie i miłość oraz pokój na naszej Ziemi!

Dziękujemy za owocną współpracę i liczymy
na jej kontynuację w następnym roku.

w imieniu Zarządu
Prezes Żytomierskiego Obwodowego
Związku Polaków na Ukrainie

Wiktoria Laskowska-Szczur

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.