ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Szanowni Państwo,

Drodzy Rodacy!

Z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą składam serdecznie podziękowania i wyrazy uznania do wspólnoty Polonijnej za Państwa zaangażowanie na rzecz promowania polskości, za prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej i kulturalniej w środowiskach, w których Państwo żyją oraz pracują. Życzę, aby bycie Polakiem, było dla Państwa zawsze powodem do dumy.

Dołączam wyrazy szacunku i wdzięczności dla Polonii Świata za zaangażowanie i wsparcie Ukrainy w czasie agresji rosyjskiej. Waszą pomoc, ofiarność i poświęcenie nie zapomnimy!

Zgodnie z ustawą z dnia 20 marca 2002 r. (Dz. U. Nr 37, poz. 331) 2 maja obchodzony jest Dzień Polonii i Polaków za Granicą w dowód uznania wielowiekowego dorobku i wkładu w odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierność i przywiązanie do polskości oraz pomoc Krajowi w najtrudniejszych momentach, w celu potwierdzenia więzi z Macierzą i jedności wszystkich Polaków, tak mieszkających w Kraju, jak i żyjących poza nim.

Prezes Żytomierskiego Obwodowego

Związku Polaków na Ukrainie

Wiktoria Laskowska

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.