ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

2HYMN, GODŁO, FLAGA – polskie symbole, ważne dla Polaków od wieków, które nas łączą po całym świecie. Pod biało-czerwonym sztandarem 100 lat temu nasi krewni walczyli o niepodległość.

Pozostaliśmy poza krajem, nie wyrzekliśmy się swojej polskości w czasach stalinowskich represji. Nasi dziadkowie oddawali życie za wiarę, polską mowę i tradycje. Polską tożsamość narodową nasi rodzice przekazali nam. Żyjemy polskością, przekazujemy młodzieży polską mowę i tradycje, rozwijamy polską kulturę, dbamy o przyszłość.

Polacy w obliczu zagrożenia mobilizują się i jednoczą, tak i dzisiaj staramy się wspierać w czasach epidemii, zarówno wirtualnie i fizycznie. Pomagamy osobom starszym oraz wielodzietnym rodzinom.

Jesteśmy jednym narodem, jedną wspólną Rodziną! W nas biją polskie serca. Łączy nas biało-czerwona, łączy nas Niepodległa!

Z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą z całego serca życzę wam, drodzy rodacy, zdrowia, szczęścia, powodzenia, sukcesów i wszelkiej pomyślności w pracy dla dobra naszych wspólnot oraz Niepodległej Ojczyzny!
Prezes Żytomierskiego Obwodowego

Związku Polakow na Ukrainie

Wiktoria Laskowska-Szczur

IMG_2231

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.