ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

ZOZPUwielkanoc 2021Spokojnych i zdrowych Świąt
Wielkanocnych!

Niech te Święta będą pełne wiary,

że trudny czas minie, a budząca się do życia

wiosna pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Niech przy świątecznym stole gości

wiara, nadzieja i miłość.

Wesołego Alleluja!

Życzy w imieniu Zarządu Żytomierskiego Obwodowego

Związku Polaków na Ukrainie

Wiktoria Laskowska-Szczur

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.