ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Drodzy Rodacy!

Szanowni Państwo!

Z okazji świąt Bożego Narodzenia

proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia

dobrego zdrowia, szczęścia, miłości i wielu sukcesów!

Niech panuje wzajemne zrozumienie oraz pokój na naszej Ziemi!

Życzę radości, siły i pocieszenia w nadchodzącym Nowym 2024 Roku!

Dziękujemy za owocną współpracę oraz liczymy

na jej kontynuację w następnym roku.

Wesołych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia

i Szczęśliwego Nowego Roku!

Życzy

PREZES

Kongresu Oświaty Polonijnej

Wiktoria Laskowska

PREZES

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.