ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

W Żytomierzu 2 kwietnia w rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II upamiętnili jednego z największych Polaków w historii. Uroczystości pt „Święty Janie Pawle II, módl się za nami!” organizowane przez Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie.

W uroczystości wzięli udział członkowie Związku Polaków, uczniowie Polskiej Szkoły Sobotnio – Niedzielnej im. I. J. Paderewskiego oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku działające przy Żytomierskim Obwodowym Związku Polaków na Ukrainie oraz Chór katedralny.

Mszy świętej w żytomierskiej prokatedrze przewodniczył proboszcz ks. Witalij Bezszkuryj.

Przed pomnikiem Ojca Świętego ks. Witalij Bezszkuryj przypomniał życiorys Karola Wojtyły oraz najważniejsze aspekty papieskiego nauczania o wolności: „Papież lubił ziemie ukraińską i modlił się za Ukrainę, pielgrzymował i był wśród nas”. Do Papieża zwrócili się z modlitwą o pokój na naszej spragnionej ziemi ukraińskiej.

Wybór kardynała Karola Wojtyły na papieża był ogromnym ciosem dla bloku sowieckiego, który od wielu dziesięcioleci bezskutecznie próbował wykorzenić wiarę chrześcijańską. Za sprawą Jana Pawła II polski i ukraiński naród odzyskiwał tożsamość i godność. Nasz wielki Rodak przyczynił się do upadku Związku Radzieckiego. Jan Paweł II był wymownym świadectwem walki z systemem komunistycznym oraz odzyskiwania niezależności.

Członkowie Związku Polaków, uczniowie i nauczyciele złożyli piękny kosz biało-czerwonych kwiatów i zapalili znicze i oddali hołd Ojcu Świętemu. Na zakończenie akademii wspólnie odśpiewano „Barkę”.

Dla uczniów uczniowie Polskiej Szkoły Sobotnio – Niedzielnej im. I.J. Paderewskiego przeprowadzone lekcję, zapoznano z wielkim Rodakiem oraz konkurs i poczęstunek.

Warto nadmienić, że ważnym w szkole jest nie tylko nauczanie języka polskiego, historii, kultury i tradycje a także wychowanie młodego człowieka, na co też zwracał uwagę papież Jan Paweł.

Jan Paweł II

Jan Paweł II urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Wybrany na papieża został podczas konklawe 16 października 1978 roku. Został 264. Papieżem w dziejach. Był pierwszym od 455 lat następcą św. Piotra, pierwszym papieżem spoza Włoch i pierwszym papieżem Słowianinem. Funkcję papieża obrał po śmierci Jana Pawła I, który zmarł po trzydziestu trzech dniach pontyfikatu. Kardynał Wojtyła przyjął imiona Jan Paweł dla uhonorowania swojego poprzednika.

W czasie homilii podczas inauguracji pontyfikatu wypowiedział słynne słowa: „Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi”. Był to Papież przełomów, myśliciel i filozof, człowiek kultury i sztuki, poeta i aktor. Zasłynął jako niestrudzony pielgrzym, władający wieloma językami oraz inspirator przemian na świecie.

Jego dorobek jest imponujący. Odbył 104 zagraniczne podróże apostolskie (poza Włochy) i odwiedził 129 narodów. Do Ukrainy przybył w 2001 r., trasa jego pielgrzymki wiodła przez kijowsko-żytomierską diecezję.

Opublikował liczne dokumenty: 14 encyklik, 14 adhortacji apostolskich, 11 konstytucji apostolskich, 45 listów apostolskich.

Papież Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku o godz. 21.37 w wieku 84 lat. Jego pontyfikat trwał 26 lat 5 miesięcy i 16 dni. Był trzecim co do długości w historii papiestwa – po św. Piotrze i Piusie IX.

Jan Paweł II został beatyfikowany 1 maja 2011 roku, natomiast kanonizowany 27 kwietnia 2014 roku. Obie uroczystości odbyły się na placu św. Piotra w Rzymie.

Żytomierzanie uczcili pamięć Papieża.  Pomnik Św. Jana Pawła II w Żytomierzu postawiony w 2011 r. z okazji 10.rocznicy wizyty papieża na Ukrainę. W 2016 r. na wniosek Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie jedna z ulic Żytomierza otrzymała imię świętego papieża Jana Pawła II.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Wiktoria Laskowska

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.