ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Jest taki czas, co łzy w śmiech zmienia,

jest taka moc, co smutek w radość przemienia,

jest taka siła, co spełnia marzenia…

To właśnie magia Świąt Bożego Narodzenia

Każdy naród ma swoje zwyczaje związane z Bożym Narodzeniem. Polskie kolędy opowiadają o wielkiej miłości do Bożego Dzieciątka. I właśnie taką miłość pragnęli przekazać wszystkim obecnym uczestnicy festiwalu.

19 grudnia 2020 roku w Żytomierzu odbył się jubileuszowy XV Festiwal Polskiej Kolędy na Żytomierszczyźnie. Festiwal jest I etapem eliminacji do Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie. Zwycięzcy również biorą udział w Festiwalu pt „Kolędnicy z Żytomierza”, który odbywa się na Śląsku.

Podczas festiwalu zabrzmiały stare polskie kolędy i pastorałki we współczesnej aranżacji. Szczególnie cieszy wielkie zaangażowanie młodego pokolenia.

Z zaistniałą sytuacja epidemiologiczną festiwal został przeniesiony w br z Korostenia do Żytomierza oraz zgodnie z nową formułą festiwalu, wykonawcy mogli wybrać udział online lub offline.

Ponad 25 zespołów i wykonawców zgłosiło się do udziału w Festiwalu Polskiej Kolędy. Jest to jeden z największych festiwali na Ukrainie.

Kolędowały zespoły z Chmielnickiego i Sum, Olewska, Choroszewa, Korstyszewa, Korostenia i Żytomierza.

Oceny programu i poziomu wykonawców dokonało jury powołane przez organizatora w składzie: Halina Szubina, Aleksander Piwowarski, Irena Świtelska, Wiktoria Laskowska-Szczur. Ocenie podlegają dobór repertuaru, poziom wykonania, opracowanie sceniczne, zgodność formy kolędowania z tradycją, pomysłowość i oryginalność uczestników wyrażająca się w przygotowanych przez nich strojach kolędniczych oraz rekwizytach wykorzystanych podczas występu.

Trochę historii

Warto nadmienić, że pierwszy Festiwal Kolędy Polskiej na Żytomierszczyźnie odbył się z inicjatywy Pani Prezes Korosteńskiego ZPU Wandy Laskowskiej w 2006 roku. Do udziału w II Festiwalu zaproszone zostały polskie zespoły z Żytomierszczyzny oraz polski Zespół Folklorystyczny „Jubilat” z Kraśnika. W styczniu 2007 roku władze miasta podpisały umowę o współpracy między Korosteniem i Kraśnikiem. W ten sposób Festiwal i nawiązane kontakty przyczyniły się do podpisania międzynarodowej umowy.

Od 2009 roku Festiwal został zakwalifikowany jako pierwszy etap Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie. Celem Festiwalu jest umożliwienie zespołom amatorskim grającym w klubach, domach kultury, szkołach, przy parafiach oraz przy polskich stowarzyszeniach publicznej prezentacji swojej twórczości, propagowanie wartości chrześcijańskich i narodowych, popularyzacja kultury polskiej, promocja miasta i regionu. Artyści oceniani są przez jury Festiwalu w różnych kategoriach: solistów, duetów, zespołów, chórów oraz grup kolędniczych.

Od 2010 roku z potrzeby budowania mostów porozumienia między Śląskiem a Żytomierszczyzna, powstaje idea rozszerzyć pobyt Polaków z Żytomierszczyzny przez wspólne kolędowanie. Tak, pierwszy koncert „Hej Kolęda, Kolęda!” odbył się w Bytomiu. Sukces pierwszych koncertów dał początek Festiwalu „Kolędnicy z Żytomierza”, pięknej tradycji kolędowania żytomierzan na Śląsku. Koncerty kolędników odbywają się w różnych miastach województwa. Organizatorzy koncertów pragną nie tylko zachęcić wszystkich do wspólnego śpiewania oraz uwrażliwić na piękno i wymowę polskich kolęd, ale także zapoznać i zbliżyć rodaków ze Śląska i Żytomierszczyzny. Znaczenie festiwalu podkreśliło przed laty, w 2015 r. w Żytomierzu podczas Dni Kultury Polskiej została podpisana, a w 2018 przedłużona umowa o współpracy między województwem śląskim i obwodem żytomierskim; a w roku 2016 w Bytomiu podpisano umowę o współpracy między miastami: Bytomiem i Żytomierzem. Delegaci z Ukrainy biorą udział w różnych oficjalnych spotkaniach, sprzyjających zacieśnianiu współpracy oraz przyczyniających się do budowania więzów przyjaźni między narodami.

Festiwal Polska Kolęda na Żytomierszczyźnie i Kolędnicy z Żytomierza przedsięwzięcia bez których trudno dzisiaj wyobrazić sobie kalendarz kulturalny Śląska i Żytomierszczyzny.

Edycja jubileuszowa

Podczas festiwalu zabrzmiały stare polskie kolędy i pastorałki we współczesnej aranżacji. Szczególnie cieszy wielkie zaangażowanie młodego pokolenia.

Uczniowie l Szkoły Sobotnio – Niedzielnej im. I. J. Paderewskiego oraz Teatru Lalek ModernPol wprowadziły w magiczny czas Bożego Narodzenia oraz zaprezentowały wiązankę najpiękniejszych kolęd polskich.

Dużym uznaniem cieszył się występ Polskiego duetu rodzinnego „Stokrotki” z Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie. Dmytro Łysenko z Ogólnokształcącej Szkoły № 28 Żytomierza zachwycił obecnych wykonaniem kolęd „Przybieżeli do Betlejem pasterze” oraz „Przylecieli aniołowie”. Radowały serca słuchaczy swoim śpiewem Tołkacz Margaryta i Natalia Taranchuk. Niezwykłe wykonanie polskich kolęd przedstawił Zasłużony dla Kultury Polskiej Polski Dziecięcy Zespół Wokalny „DZWONECZKI”. Upięknił festiwal występ zasłużonego dla Kultury Polskiej Polskiego Ludowego Tanecznego Zespołu „Koroliski”. Piękne polskie kolędy zabrzmiały w wykonaniu Solistek Anity Cyporenko i Natalii Zubarewej. Na Festiwalu debiutował Zespół Pieśni Polskiej z Szkółki Języka Polskiego przy Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego w Korostyszewie. Pięknie zaprezentowały się uczestnicy Zespołu Koroliski.

Online chór wzięli udział: Zespół Mazury, Zespół dziecięcy Płoskirowskie dzwoneczki i oraz solist Michał Letawin Chmielnickiego Miejskiego Ośrodka ZPU, Zespół Dlaczego nie? Towarzystwa Kultury Polskiej w Sumach. Również wokalisty z Korostenia, Olewska i Choroszewa oraz inni.

Wiktoria Laskowska-Szczur wręczyła uczestnikom festiwalu dyplomy, nagrody i upominki oraz dla uczestników przygotowano poczęstunek.

Jury deleguje do udziału w XXVII Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Księdza Kazimierza Szwarlika w Będzinie duet rodzinny „Stokrotki” z Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie oraz solistę Dmytro Łysenko z Ogólnokształcącej Szkoły № 28 Żytomierza.

Organizatorami Festiwalu są: Korosteński Związek Polaków na Ukrainie oraz Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie, działanie jest realizowane w ramach projektu #FundacjiWolnośćiDemokracja finansowane ze środków #KancelariiPrezesaRadyMinistrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim zdrowia, szczęścia, miłości, dużo uśmiechu, siły i wytrwałości w dążeniu do celu!  Żeby czas tych Świąt przebiegał w rodzinnej, ciepłej atmosferze a nadchodzący rok dał dużo radości i spełnił wszystkie marzenia!

Zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia!

Wiktoria Laskowska-Szczur

132389923_401410434429895_5375248021548921551_n Adjustments - 2020-12-20T201815.432 IMG_0840 IMG_0844 IMG_0847 IMG_0848 IMG_0857 IMG_0861 IMG_0867 IMG_0880 IMG_0885 IMG_0889 IMG_2433 IMG_2439 IMG_2442 IMG_2453 (1) IMG_2462 IMG_2471 IMG_2477 IMG_2482 (1)

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.