ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

LUDOWY ZESPÓŁ POLSKIEGO
TAŃCA   „KOROLISKI”

Polski ludowy taneczny zespół „Koroliski” wykonuje tańce polskie został założony w 1991 roku Żytomierskim Obwodowym Związkom Polaków na Ukrainie przez Irenę i Wołodymyra Świtelskich.

Nazwa zespołu „Koroliski” wywodzi się od nazwy pierwszych wiosennych kwiatów jakie rosną na Żytomierszczyźnie. Nazwany tak przez pierwszego prezesa Żytomierskiego Obwodowego Oddziału Związku Polaków na Ukrainie Walentyna Grabowskiego.

W zespole pracują dwie grupy: średnia (9 – 14 roku życia)  i młodzieżowa (16 – 23 roku życia) kierownik pani Irena Świtelska. W programie zespołu jest 5 polskich tańców ludowych oraz 7 regionalnych tańców i suit. W programie zespołu znajdują się również ludowe tańce ukraińskie.

Zespół często wyjeżdżał na koncerty do Polski. Brał udział w Festiwalu Dziecięcych Polonijnych Zespołów w Iwoniczu-Zdrój, na Mazowieckim Koncercie Młodzieży w Płocku , na Polsko-Ukraińskim Festiwalu Młodzieży w Warszawie, na Festiwalu  Kultury Kresowej w Mrągowie, Rzeszowie, wzięły udział w koncertach w Krakowie i w Bydgoszczy, Hrubieszowie oraz Siedlcach. Występy te dały możliwość zaznajomienia polskiego widza z kulturą Polaków na Ukrainie.

Zespół bierze również aktywny udział w życiu kulturalnym Ukrainy, występując na różnych przeglądach i festiwalach: Festiwalu Polskiej Kultury na Ukrainie we; w Kijowie, w Łucku w Charkowie w 1995 roku. Co roku zespół występuje na Festiwalu Polskiej Kultury „Tęcza Polesia” w Żytomierzu, w Międzynarodowym Festiwalu „Lesini dżereła” w Nowogrodzie Wołyńskim, w Romanowie, w Berdyczowie, Mikołajkowych spotkaniach w Doniecku. Zwyciężyli w konkursie choreograficznym im. Pawła Wirskiego.

                                                    Prezes

                                                          Żytomierskiego Obwodowego

                                                           Związku Polaków na Ukrainie

                                                               Wiktoria Laskowska-Szczur

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.