ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Reżim Łukaszenki zrównał z ziemią groby AK-owców w Mikuliszkach na Grodzieńszczyźnie. Władze Białorusi walczą z polskimi grobami.

Miejsce pamięci usytuowane było na skraju wsi Mikuliszki na malowniczym wzgórzu, zasłonięte od tylnej strony kępą rosnących za żołnierską kwaterą drzew.
Sama kwatera miała kształt prostokąta z wybetonowaną powierzchnią, w której wmurowane były 22 krzyże, na większości z których można było przeczytać imiona i nazwiska żołnierzy, chowanych tutaj w różnych okresach 1944 roku, zarówno przed, jak i po Operacji o kryptonimie Ostra Brama, którą przeprowadziły w dniach 7-15 lipca w celu odbicia Wilna z rąk niemieckich oddziały Armii Krajowej.

Pośrodku kwatery między żołnierskimi krzyżami wznosił się murowany obelisk, na którym znajdowała się wykonana z metalu tablica z napisem: “Żołnierzom III i VI Brygady Armii Krajowej Okręgu Wileńskiego poległym w 1944 r.

Zburzona w sposób barbarzyński kwatera żołnierzy AK została zbudowana dzięki staraniom środowisk byłych akowców 3. i 6. Brygady Armii Krajowej. Koszty budowy dofinansowała Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – podkreśla Znadniemna.pl.

Kwatera żołnierzy AK w Mikuliszkach przed zniszczeniem przez białoruskie służby. Zdjęcie: glosznadniemna.pl

Kwaterę otwarto i poświęcono w czerwcu 1992 r. Przez dłuższy czas kwaterą opiekowała się mieszkanka wsi Mikuliszki Józefa Pietkiewicz. Później opiekę nad miejscem pamięci sprawowali działacze ZPB z Oszmiany i Smorgoni.

To kolejny już akt zbezczeszczenia polskich grobów wojennych w ostatnim czasie na Białorusi. 27 czerwca Głos znad Niemna poinformował, że zbiorowego grobu nieopodal Jodkiewicz pod Brzostowicą również na Grodzieńszczyźnie odsunięto płyty nagrobne i wykopano kości dwóch nieznanych żołnierzy poległych podczas wojny polsko-bolszewickiej oraz żołnierza Armii Krajowej. Jak poinformował czytelnik portalu, sprawcy są nieznani. W obliczu zburzenia wczoraj cmentarza w Mikuliszkach można jednak przypuszczać, że dokonano tego na polecenie reżimu Łukaszenki.

Władze Białorusi od 25 marca 2021 roku przetrzymują w areszcie śledczym Andrzeja Poczobuta – polskiego dziennikarza i działacza z Grodna. Postawiono mu zarzuty “rehabilitacji nazizmu” – w rzeczywistości jako członek Zarządu Głównego Związku Polaków na Białorusi popularyzował wiedzę o działaniach Armii Krajowej na Białorusi, zwłaszcza Grodzieńszczyźnie.

Według Łukaszenki i jego Prokuratury Generalnej, Armia Krajowa była formacją nazistowską. Z kolei rok 2022 został uznany przez władze Rokiem Pamięci Historycznej. W najbliższym czasie można spodziewać się oficjalnego oświadczenia reżimu w sprawie zbezczeszczonych polskich grobów wojennych.

www.zozpu.org za:

pj/belsat.eu wg glosnazdniemna.pl

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.