ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Święty Jan Paweł II bardzo zmienił relacje Kościoła katolickiego z Judaizmem. On nie tylko realizował zalecenia Soboru Watykańskiego II, ale robił to z wewnętrznego przekonania – powiedział ks. Paweł Rytel-Andrianik, dyrektor Biura Komunikacji Zagranicznej KEP i wicedyrektor Centrum Heschela KUL.

fot.foter.com

We wtorek 17 stycznia w Kościele katolickim w Polsce był obchodzony XXVI Dzień Judaizmu, a Archidiecezja Lubelska we współpracy z Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich KUL im. Abrahama Joshuy Heschela organizuje ten dzień na KUL 18 stycznia.

„Izrael pamięta o przełomowym dla dialogu ze <starszymi braćmi w wierze> pontyfikacie Jana Pawła II” – napisała w mediach społecznościowych Ambasada Izraela w Polsce z okazji tegorocznych obchodów Dnia Judaizmu. Wielu przedstawicieli judaizmu podkreśla ogromną rolę, jaką papież odegrał w stworzeniu i rozwoju wspólnej płaszczyzny dialogu katolicko-żydowskiego.

Święty Jan Paweł II był pierwszym papieżem, który odwiedził synagogę w Rzymie. Podczas tej wizyty w 1984 r. podkreślał, że „religia żydowska nie jest dla naszej religii rzeczywistością zewnętrzną, lecz czymś wewnętrznym”, a stosunek do niej „jest inny aniżeli do jakiejkolwiek innej religii. Jesteście naszymi umiłowanymi braćmi i – można powiedzieć – naszymi starszymi braćmi” – mówił papież do Żydów.

Arcybiskup Henryk Muszyński, pierwszy przewodniczący Komisji ds. Dialogu z Judaizmem KEP, obecnie członek Komitetu Honorowego Centrum Heschela KUL, wielokrotnie podkreśla, że w Polsce nie byłoby możliwe zrobienie tak wiele na polu dialogu katolicko-żydowskiego, gdyby nie święty Jan Paweł II.

„Często ze strony żydowskiej słyszę, że nikt nie zrobił więcej dla dialogu katolicko-żydowskiego niż święty Jan Paweł II. To był pierwszy papież, który nie tylko udał się do synagogi, ale także jako pierwszy papież modlił się przy Ścianie Płaczu w Jerozolimie. Ponadto jako hasło pierwszego Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce wybrał on słowa: Kto spotyka Chrystusa, spotyka judaizm” – podkreśla ks. Rytel-Andrianik.

Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce został ustanowiony przez Konferencję Episkopatu Polski. Jest on obchodzony od 1998 roku. W tym roku jego hasłem są słowa z Księgi Wyjścia: „Przejście Pana: Dziś wychodzicie”.

www.zozpu.org za Centrum Heschela KUL

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.