ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Wojsko Polskie, Straż Graniczna, Policja, Służba Więzienna, Straż Pożarna i Krajowa Administracja Skarbowa, które są kluczowe dla bezpieczeństwa kraju, mają swoich kapelanów. Jak podkreśla w rozmowie z Radiem Watykańskim – Vatican News ksiądz nadkomisarz dr hab. Sławomir Bylina, prof. KUL, kapelan Krajowej Administracji Skarbowej, wcześniej kapelan Wojska Polskiego, są oni wsparciem i ostoją, zawsze są obecni w trudnych chwilach, by pełnić posługę duszpasterską.

Ksiądz prof. Bylina podkreśla, że prócz służb mundurowych działają w Polsce też liczne organizacje obronne, gdzie również obecni są kapelani. „Jesteśmy otwarci zarówno na wsparcie duchowe, moralne, jak również na posługę w różnych trudnych sytuacjach. Oczywiście każda formacja ma swoją specyfikę, Wojsko Polskie, Policja czy Straż Pożarna, czy nawet służba leśna mają swoje indywidualne podejście. Będąc z nimi, możemy rozmawiać ich językiem, możemy wspierać ich właśnie w tych konkretnych zadaniach, które wykonują dla dobra Ojczyzny” – dodaje. Kapelani biorą udział w odprawach, szkoleniach, prowadzą zajęcia i pomagają przez indywidualne rozmowy z każdym z chętnych funkcjonariuszy oraz pracownikiem.

Jak dodał ksiądz nadkomisarz Bylina, jego posługa jest odbierana bardzo ciepło i jest bardzo potrzebna. „Spotykam się z otwartością. Początkowo było to zainteresowanie, a z czasem, gdy organizujemy różnego rodzaju pielgrzymki, spotkania, szkolenia, zajęcia, rodzi się potrzeba zadania pytań o kwestie duchowe, o wsparcie, modlitwę. Jest też potrzeba obecności w bardzo trudnych sytuacjach, w których kapelani w mojej ocenie spełniają się najlepiej” – zaznacza rozmówca Radia Watykańskiego – Vatican News.

Kapłan opowiedział też o misjach zagranicznych, w których brał udział. „Warunki są tam o wiele trudniejsze niż służba w kraju, bardziej wymagające, musimy zwracać uwagę na zwiększony poziom bezpieczeństwa, tym bardziej relacja z funkcjonariuszami i żołnierzami jest bardziej otwarta” – podkreślił. Dodał, że na misjach potrzebne jest duże zaufanie, które rodzi się z czasem. „Kapelani są ostoją, wsparciem” – zaznacza. Ksiądz wspomina swoj wyjazd na misję na Bałkany, gdzie zdarzyło się, że w ciągu dwóch dni był z posługą kapłańską aż w sześciu miejscach.

Ksiądz profesor wyjaśnił też, że kapelani m.in. Wojska Polskiego, Straży Granicznej Służby Ochorny Państwa są strukturalnie pod opieką Delegata Konferencji Episkopatu Polski, którym jest obecnie bp Wiesław Lechowicz, Biskup Polowy Wojska Polskiego. Delegatem KEP Krajowej Administracji Skarbowej jest abp Andrzej Dzięga. „Mamy swoje struktury, rokrocznie organizujemy rekolekcje, mamy kontakt na różnego rodzaju spotkaniach i pielgrzymkach, jest to trudne, ale wymiana doświadczeń jest dla nas bardzo ważna” – podkreśla.

Ks. Paweł Rytel-Andrianik, Tomasz Zielenkiewicz 

(Tomasz Zielenkiewicz jest pracownikiem Polskiego Radia)

www.zozpu.org

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.