ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

618 października w gościnnych progach Poleskiego Narodowego Uniwersyttu zostało przeprowadzone VIII Ogólnoukraińskie Dyktando z Języka Polskiego „Ja piszę, Ty piszesz, My piszemy… po polsku”. Sprawdzian odbywa się z inicjatywy Fundacji Wolność i Demokracja, stałym współorganizatorem w Żytomierzu jest Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie.

Dyktando ma na celu promocję nauki języka polskiego oraz wyróżnienie osób, które wykażą się bardzo dobrą znajomością ortografii i interpunkcji polskiej. W żytomierskim sprawdzianie udział wzięło 92 osoby z Korostenia, Nowogrodu Wołyńskiego, Choroszewa i Żytomierza − uczniów, studentów, osób polskiego pochodzenia oraz miłośników języka polskiego.

W imieniu organizatorów Fundacji Wolność i Demokracja oraz prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie Wiktorii Laskowskiej-Szczur przywitała dr Wiktoria Bilawska, tradycyjnie życząc im połamania piór. Prorektor Poleskiego Narodowego Uniwersytetu prof. Iwan Martynczuk podziękował jej za owocną współpracę Żytomierskim Obwodowym Związkiem Polaków na Ukrainie.

Tekst dyktanda przeczytała nauczycielka języka polskiego z ORPG Anetta Piotrowicz. Prace sprawdzało jury w składzie dr Wiktoria Bilawska, dr Helena Staniszewska, Anetta Laskowska, Andrzej Piotrowicz, Wiktoria Rozbicka-Gołub. Ocenie podlegała poprawność ortograficzna i interpunkcyjna, dlatego piszący musieli się wykazać głęboką wiedzą z zakresu gramatyki i wyczuciem językowym.

Wyniki zostały ogłoszone w tym samym dniu. W kategorii dzieci i młodzież (12-18 lat) tytuł Mistrz Języka Polskiego na Ukrainie otrzymała Wiktoria Rakytianska, tytuł I Wicemistrza Języka Polskiego na Ukrainie przypadł Anicie Cyporenko, II Wicemistrza Języka Polskiego na Ukrainie – Lidii Bondarczuk. Wszyscy wymienieni są uczniami Polskiej Szkoły Sobotnio-Niedzielnej im. I.J. Paderewskiego działającej przy Żytomierskim Obwodowym Związku Polaków na Ukrainie. Najmłodszym Uczestnikiem Dyktanda Języka Polskiego na Ukrainie został Elżbieta Ignatenko.

W kategorii dorośli (powyżej 19 roku życia) tytuł Mistrz Języka Polskiego na Ukrainie uzyskała Sabina Kropiownicka, tytuł I Wicemistrz Języka Polskiego na Ukrainie zdobył Andrzej Strutiński, II Wicemistrzem Języka Polskiego na Ukrainie została Anastazja Kostiuczenko. Tytuł Najstarszego Uczestnika Dyktanda Języka Polskiego na Ukrainie otrzymała Natalia Meżerycka.

Zwycięzcy otrzymali nagrody, uczestnicy dyplomy, upominki i poczęstunek.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęły: Sojuz TV, program TV „Polacy Żytomierszczyzny” oraz czasopismo „Tęcza Żytomiersczyzny”.

Dyktando realizowane w ramach projektu „Biało-czerwone ABC. Wsparcie inicjatyw edukacyjnych uzupełniających edukację polskojęzyczną na Ukrainie” współfinansowanego ze środków pochodzących z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  w 2021 roku.

Wiktoria Laskowska

1 2 3 4 6 6A7F901F-976A-4C8E-B18A-37A9FB9E4856 7C294E9D-92E2-47C5-864B-ADBCE40090EE 28DEE6EF-A036-49F5-B745-2D6CAEAD418F 403ACDB9-89CE-4E72-B9AF-282D45AC5094 BBD592E9-4D82-4353-9799-96389623B5DA CAD4A2F7-0757-49BB-9DB7-72ABDAF0C53A CF119833-E3FF-49B2-AAF4-F1BA103773D6

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.