ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Szanowni Państwo, drodzy Rodacy!Niech zmartwychwstały Chrystus przyniesie zwycięstwo nad agresorem – zwycięstwo światła nad ciemnością, życia nad śmiercią, dobra nad złem!Siły ducha, miłości, mądrości w podejmowaniu odpowiedzialnych decyzji, niezłomności i wiary!

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.