ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

loga_fanfilInstytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ogłasza kolejną, już XV edycję Konkursu Literackiego o Nagrodę FanFila.

Konkurs jest adresowany wyłącznie do uczniów szkół średnich, zarówno polskich, jak i zagranicznych.

Konkurs Literacki o Nagrodę FanFila, organizowany przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jest adresowany do uczniów szkół średnich, zarówno polskich, jak i zagranicznych.

1 grudnia 2020 roku wystartowała 15 edycja Konkursu.
Wszystkie szczegóły można znaleźć w Regulaminie w zakładce Dokumenty.
Na prace konkursowe oczekujemy do 1 marca 2021 roku.

W tegorocznej edycji konkurs rozgrywa się w czterech kategoriach:

  • poezji
  • prozy
  • przekładu literackiego
  • etiudy filmowej

Przewidujemy nagrody finansowe i specjalne.

W Jury Konkursu zasiadają pracownicy Instytutu Filologii Polskiej UAM w Poznaniu:
prof. UAM dr hab. Irena Górska, dr Krzysztof Hoffmann, prof. UAM dr hab. Marcin Jaworski, dr Sylwia Karolak, prof. dr hab. Ewa Kraskowska, prof. UAM dr hab. Ewa Rajewska – Przewodnicząca Jury, prof. UAM dr hab. Marcin Telicki i prof. UAM dr hab. Elżbieta Winiecka.

Funkcje Sekretarzy Konkursu w tej edycji pełnią: pani Aleksandra Cieciórska, pani Aleksandra Kądziołka, pan Krzysztof Wiśniewski i pan Adrian Sadowski, nad którymi czuwa Koordynator Konkursu – pani mgr Agata Chwirot.

Zapraszamy do udziału!

Więcej informacji

www.fanfil.amu.edu.pl

https://pl-pl.facebook.com/konkursliterackifanfil