ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Od blisko roku mieszkańcy Ukrainy żyją w kraju ogarniętym wojną. Dzięki wsparciu organizacji, instytucji, różnego rodzaju stowarzyszeń i osób prywatnych do potrzebujących cały czas wysyłana jest pomoc rzeczowa, socjalna, opieka medyczna, a w Polsce realizowane są konsultacje, szkolenia i projekty długofalowe.

13 lutego w Pałacu Prezydenckim Pierwsza Dama przyjęła dzieci przebywające na zimowym wypoczynku. Grupa przyjechała do Polski, by choć na chwilę oderwać się od rzeczywistości, która wstrząsnęła ich światem. Najmłodsi pochodzą z całej Ukrainy i mają za sobą trudne doświadczenia. Wszystkim towarzyszą skomplikowane, nieznane dotąd odczucia i emocje, dlatego wyjazd ma za zadanie zapewnić im rozrywkę oraz wsparcie psychologiczne – także poprzez pracę z terapeutami.

W Warszawie młodzi ludzie zwiedzili siedzibę głowy państwa oraz spotkali się z Pierwszą Damą. Podzielili się wrażeniami z pobytu, mówili o edukacji i zainteresowaniach, swoich pasjach i planach na dorosłe życie. Goście Pani Prezydentowej pytali o jej obowiązki jako Małżonki Prezydenta, życie zawodowe i rodzinę. Niektóre z rozmów dotyczyły sytuacji Ukraińców przebywających w Polsce i spotkań Pierwszej Damy z kobietami i dziećmi, inne międzynarodowych programów humanitarnych. Pani Prezydentowa w imieniu wszystkich Polaków wyraziła solidarność z narodem ukraińskim i wyraziła nadzieję na szybkie zakończenie wojny.

www.zopzu.org za www.prezydent.pl

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.