ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Sport połączył młodzież polonijną
IX Polonijne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Łomży

    W dniach od 20 do 26 czerwca 2009 r. młodzież polonijna spotkała się na IX Polonijnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej im. Jana Stypuły Łomży.{mospagebreak}undefinedundefined
Organizatorami tegorocznych igrzysk byli: Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Łomży pod honorowym patronatem: Bogdana Borusewicza – Marszałka Senatu RP, Mirosława Drzewieckiego – Ministra Sportu, Katarzyny Hall – Ministra Edukacji Narodowej, Macieja Płażyńskiego – Prezesa „Wspólnoty Polskiej”, Macieja Żywno – Wojewody Podlaskiego oraz Jarosława Dworzańskiego – Marszałka Województwa Podlaskiego. Igrzyska organizowane w Łomży są jedyną taką imprezą w Polsce i w świecie adresowaną do Polaków w wieku szkolnym żyjących poza granicami ojczyzny.
Uczestnicy przyjechali z następujących krajów: Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi, Ukrainy (Żytomierza, Korostenia, Szepetówki, Suseł), Niemiec, Rosji i Austrii. Ogółem w igrzyskach uczestniczyło 948 osób, w tym 469 z zagranicy. Wyjazd reprezentacji z żytomierszczyzny zorganizował Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie.

Igrzyska rozpoczęły się Mszą świętą na Wzgórzu Świętego Wawrzyńca, której przewodniczył ks. abp Tadeusz Gocłowski – senior diec. gdańskiej. Po skończonej Mszy św. z Placu Niepodległości wyruszył barwny korowód ponad tysiąca uczestników i gości. Korowód przy dźwiękach Łomżyńskiej Orkiestry Dętej z mażoretkami przemaszerował ulicą Polową, Sadową, Dworną i Farną na Stary Rynek. Na czele korowodu szli przedstawiciele władz oraz przedstawiciele Rady Krajowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Otwarcia igrzysk wspólnie dokonali: prezydent Jerzy Brzeziński, Wojciech Kudlik i prezes łomżyńskiego oddziału „Wspólnoty Polskiej”, Hanka Gałązka. Pierwszą konkurencję sportową – sztafetę lekkoatletyczną, w której brali udział przedstawiciele wszystkich dyscyplin rozgrywanych na łomżyńskiej starówce wygrała reprezentacja Związku Polaków na Ukrainie w Korosteniu.
Święto polonijnego sportu szkolnego stało się też okazją do prezentacji polskich zespołów folklorystycznych i tańca nowoczesnego.

W ciagu 6 dni młodzi sportowcy walczyli o nagrody. Zawodnicy rywalizowali w: zapasach, siatkówce dziewcząt, tenisie stołowym, piłce nożnej, pływaniu, minikoszykówce chłopców, lekkoatletyce, szachach, strzelectwie sportowym i karate. Areną zmagań były obiekty sportowe miasta Łomży, stadion lekkoatletyczny w Ostrołęce i basen „Delfin” w Ostrołęce.
Puchary za zajęcie miejsc od I do III oraz pamiątkowe puchary za uczestnictwo wręczono podczas uroczystego zakończenia Igrzysk w Hali sportowej imienia Olimpijczyków Polskich.
Wyniki drużynowe: Piłka siatkowa dziewcząt – II miejsce ZPU w Korosteniu,
Zapasy :II – Żytomierski Obwodowy ZPU oraz ZPU w Korosteniu.
Lekkoatletyka
Dziewczęta
II – Żytomierski Obwodowy ZPU
IV – Susły – Ukraina
VII – ZPU w Szepetówce
Chłopcy
I – Żytomierski Obwodowy ZPU
IV – Susły – Ukraina
V – ZPU w Szepetówce.
Organizowana impreza ma charakter sportowy lecz, jak podkreślają jej organizatorzy, równie ważnym celem jest integracja rodaków z Macierzą, między sobą oraz Polaków z kraju z rodakami, z których wielu pozostało tam gdzie od wieków mieszkali, tylko w wyniku zawirowań dziejowych odsunęła się od nich granica. Młodzi rodacy oprócz programu sportowego realizowali bogaty program kulturalny: zwiedzali Warszawę, Olsztyn, Białystok, Świętą Lipkę, Nowogród, Drozdowo i Łomżę. Tygodniowe zmagania i spotkania służyły też doskonaleniu języka polskiego.
Polonijne Igrzyska w Łomży służą umacnianiu narodowej tożsamości młodych Polaków, przybyłych z różnych krajów świata. Razem tworzymy jedną wspólną Rodzinę. Po zakończeniu Igrzysk młodzież wyjeżdżała z kraju swoich przodków z sercami przepełnionymi uczuciami więzi z Macierzą. Z cała pewnością wrócą tu jeszcze. W swoich rodzinach jeszcze długo będą opowiadać o kraju swoich przodków…
Na ręce p. prezes Hanki Gałązki pragnę przekazać słowa podziękowania Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” oddział w Łomży oraz wszystkim instytucjom i osobom, które przyczyniły się do zorganizowania Polonijnych Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

Wiktoria Laskowska-Szczur