ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

29 czerwca w Dworku Ignacego Jana Paderewskiego odbyła się niezwykła uroczystość, której motywem przewodnim była, przypadająca w br. 70. rocznica śmierci mistrza. Stała się ona również okazją do sformalizowania rozwijającej się od ubiegłego roku współpracy pomiędzy Powiatem Tarnowski a miastem Chmielnik na Ukrainie. 

 

W związku z tym Starosta Tarnowski Mieczysław Kras oraz Zastępca Burmistrza Chmielnika Piotr Dreżenikow podpisali stosowne porozumienie, obejmujące m.in. współpracę gospodarczą i kulturalną pomiędzy oboma samorządami. W dalszej kolejności wręczone zostały okolicznościowe statuetki I. J. Paderewskiego, przyznawane za promocję postaci wybitnego polskiego artysty i męża stanu. Z rąk Starosty Tarnowskiego i Przewodniczącego Rady Powiatu w Tarnowie, Wojciecha Skrucha otrzymali je: Wicemer Paso Robles John Hamon; Steve Cass, skarbnik i członek zarządu Festiwalu Paderewskiego w Paso Robles w Kalifornii; Zastępca Burmistrza miasta Chmielnika Piotr Dreżenikow oraz Dyrektor Centrum Paderewskiego Tarnów – Kąśna Dolna Krystyna Szymańska.

 

Uczestnicy uroczystości mięli okazję zwiedzać aż trzy wystawy poświęcone postaci I. J. Paderewskiego: znaną już wystawę „Paderewski w Kalifornii”, przygotowaną w 2010 r. z okazji 150. rocznicy urodzin mistrza, prezentowaną po raz pierwszy w dworku w Kąśnej Dolnej i przygotowaną przez Żytomierski Obwodowy Związek Polsków na Ukrainie „Paderewski i ziemia Żytomierska” oraz nową, przygotowaną w Wydziele Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Tarnowie i prezentowaną po raz pierwszy „Z Małopolski ku niepodległej Polsce. Ignacy Jan Paderewski. Historia – Tradycja – Pamięć”.

Podczas uroczystości rocznicowych nastąpiła również inauguracja XXVI Muzycznych Spotkań u Paderewskiego, w ramach której publiczność zgromadzona z dworku mistrza w Kąśnej Dolnej miała okazję wysłuchać recitalu fortepianowego Katarzyny Borek, połączonego z promocją jej płyty pt. „I. J. Paderewski”.

Na zakończenie Starosta Tarnowski Mieczysław Kras w asyście Zastępcy Burmistrza Chmielnika Piotra Dreżenikowa oraz Wicemera Paso Robles, Johna Hamona, złożył wiązankę kwiatów pod pomnikiem – popiersiem Ignacego J. Paderewskiego, znajdującym się przy dworku w Kąśnej Dolnej.
W uroczystościach uczestniczyły delegacje miasta Chmielnik na czele z Zastępcą Burmistrza Piotrem Dreżenikowem,  delegacja miasta partnerskiego Powiatu Tarnowskiego – Paso Robles na czele z Wicemerem Johnem Hamonem oraz Delegacja Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie z Prezes Wiktorią Laskowską-Szczur na czele.

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.