ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie nadaje pomoc oraz paczki z żywnością i artykułami pierwszej potrzeby dla osób zasłużonych dla kultury polskiej, członków organizacji i ich rodzin, osób starszych i samotnych, którzy znajdują się w ciężkiej sytuacji materialnej.

W szlachetną sprawę zostały zaangażowane wolontariusze, którzy pomagają pakować paczki, dla osób leżących bezpośrednio dostarczają do domów.

Jak poinformowała prezes Wiktoria Laskowska-Szczur, że paczki zostaną doręczone osobom polskiego pochodzenia, które pozostały w Ukrainie i z powodu wojny znalazły się w trudnej sytuacji materialnej.

Warto nadmienić, że Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie zorganizował ewakuację mieszkańców regionu i miasta 12 autobusami do Rzeczypospolitej Polskiej w alarmujących czasach agresji rosyjskiej na Ukrainę. Przy pomocy regionów partnerskich Polski udzieliła pomocy obronie terytorialnej, Siłom Zbrojnym, seniorom, osobom wewnętrznie przesiedlonym w postaci odzieży, produktów i środków czystości itp. W Polsce zorganizowano pomoc dla wszystkich przybywających mieszkańców miasta i regionu w zakwaterowaniu i zakwaterowaniu.

„Nie możemy zapomnieć o potrzebujących! Dla nas to ogromna radość i satysfakcja, że możemy pomagać bliźnim! Dziękuję uprzejmie ofiarodawcom za pomoc, dobroć wraca!”- zaznaczyła Wiktoria Laskowska.

Polacy dziękują za pomoc, którą otrzymali!

Punkt koordynacyjny: Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie. Wsparcie dla organizacji i ośrodków polskich w obliczu wojny na Ukrainie” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja, finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za Granicą 2023.

www.zozpu.org

WLS

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.