ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Utrudnienie pracy straży granicznej wiązało się z przerwami w dostawach energii elektrycznej,poinformował o tym dziennikarzy rzecznik państwowej służby granicznej Andrij Demczenko.

Na pytanie, czy strona ukraińska wstrzymała przekraczanie granicy z Polską, Demczenko odpowiedział: „Nie. Komplikacja pracy PPR wiązała się z przerwami w dostawach energii elektrycznej”.

Tym samym Państwowa Służba Celna Ukrainy poinformowała, że ​​z powodu przerw w dostawie prądu spowodowanych zmasowanymi atakami rakietowymi na terytorium Ukrainy, od godziny 20:00 w dniu 15 listopada 2022 r. mogą wystąpić przerwy w pracy zasobów informacyjnych Państwowej Służby Celnej . Trwają prace konserwatorskie.

Ponadto Zachodni Obwodowy Oddział Państwowej Służby Granicznej Ukrainy-Zachodniej Granicy zauważył, że od godziny 07:00 16 listopada 2022 na wszystkich przejściach granicznych działających na granicach z krajami UE i Mołdawią (w obwodzie czerniowieckim) ruch samochodów i autobusów przeprowadzane jak zwykle.

Jednocześnie część środków masowego przekazu informowała o czasowym zamknięciu przez stronę ukraińską przejść granicznych z Polską.

www.zozpu.org

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.