ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

IMG_1489Członkowie Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie zapalili znicze na grobach uczestników zrywu narodowo-wyzwoleńczego przeciwko rosyjskiemu zaborcy.

Członkowie i uczniowie Polskiej Szkoły Sobotnio – Niedzielnej im. I.J. Paderewskiego przy Żytomierskim Obwodowym Związku Polaków na Ukrainie  na czele z prezes ŻOZPU Wiktorią Laskowską-Szczur  zapalili znicze na mogile Jana Paderewskiego (ojca Ignacego Jana Paderewskiego) oraz Ksawerego Rucińskiego, którzy brali udział w powstaniu styczniowym.

Prezes nawiązała do historii wybuchu powstania styczniowego (1863-1864) − ostatniego w wieku XIX i jednocześnie największego polskiego zrywu narodowego. Było ono wyjątkowe, niepodobne do żadnego z polskich powstań doby rozbiorów. Przede wszystkim po raz pierwszy walkę prowadziła armia nieregularna, partyzancka, która stoczyła ok. 1200 bitew i potyczek. Poza tym miało największy zasięg, obejmujący wszystkie ziemie zaboru rosyjskiego wchodzące w skład Królestwa Polskiego, a także Litwę, Białoruś i Wołyń. Spotkało się też z poparciem międzynarodowej opinii publicznej.

O tym wiedzą niemal wszyscy ze szkoły, ale mało, kto wie, że Żytomierz był stolicą powstania na Ukrainie i czynny udział w powstaniu brali Polacy z Wołynia-Żytomierszczyzny.

Warto zaznaczyć, że Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie oraz Informacyjno-Edukacyjne Centrum KUL stale opiekuję się polskimi grobami na Żytomierszczyźnie.

www.zozpu.org

1 IMG_1414 IMG_1426 IMG_1449 IMG_1460 IMG_1464 IMG_1478 IMG_1480 IMG_1483 IMG_1489 IMG_1494 IMG_1500 IMG_1508 IMG_1511 IMG_1513

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.