ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

 

DSC_4301W Żytomierzu 76 uczestników walczyło o laur pierwszeństwa w IV Konkursie Recytatorskim Poezji Polskiej im. Walentego Grabowskiego, poświęconego 30-leciu działalności Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie.

Organizator Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie przy wsparciu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

W Konkursie wzięły udział dzieci i młodzież z Kijowa i Żytomierza, Białej Cerkwi i Korostenia, Choroszewa, Marjanówki oraz Reji, pobierające lekcje języka polskiego w szkołach państwowych, przy polskich organizacjach lub parafiach. Występy młodych adeptów sztuki deklamacji oceniało jury w składzie: prof. Iwona Niewiadomska, dr Wiktoria Zagórska- Antoniuk, mgr Mirosława Starowierow, mgr Wiktoria Laskowska-Szczur, Irena Świtelska. Jury brało pod uwagę pamięciowe opanowanie tekstu, poprawność i płynność recytacji, ekspresję i ogólne walory artystyczne. Uczestnicy byli podzieleni na trzy kategorie w zależności od wieku.

Warto zaznaczyć, że dzieci nie tylko perfekcyjnie nauczyły się na pamięć swoich wierszy, ale także dzięki pomocy nauczycieli wspaniale przygotowały artystyczną ich interpretację.

W kategorii 16-17 lat I-III miejsca za najlepsze wykonanie otrzymały Diana Witiuk, Oleksandra Łutaj i Jerzy Podorożny z Polskej Szkoły Sobotnio-Niedzielna przy Żytomierskim Obwodowym Związku Polaków na Ukrainie.

W kategorii 14-16 lat I  miejsce zdobyła Waleria Słobodeniuk-Sira, reprezentująca Żytomierskie Gimnazjum Humanistyczne nr 23. II-Oksana Rafałowska Rejska Szkoła Berdyczowskiego rejonu. III – Wsewolod Gabruk ze Szkoły Nr 27 oraz Teatr Lalek Modernpol przy ŻOZPU, wyróżnienie julia Makarenko z polskiego Centrum Oświatowo-Kulturalnego w Białej Cerkwi.

W kategorii 10-14 lat I miejsce wywalczył ł Georgij Szłapacki z Kijowskiej Polskiej Młodzieżowej Asocjacji „Młodzi i kreatywni’, II – Mikołaj Perwak z kulturalno – Oswiatowego Stowarzyszenia „Swietlica Polska” w Baranówce, III – Oleksandra Bondarczuk ze Szkoły Nr 27 oraz Polskiej Szkoły Sobotnio-Niedzielnej przy Żytomierskim Obwodowym Związku Polaków na Ukrainie. Również w tej kategorii Przyznane wyróżnienia dla Marharyty Osowskiej (ŻOZPU), Anny Obodzińskiej (Szkoła Nr 5 w Żytomierzu), Antoni Leus (ŻOZPU), Anastasiia Serwyńska (m. Szkoła Nr 7 w Korosteniu), Dasza Оsipczuk (Szkoła Nr 30 w Żytomierzu).

Zwycięzcy Konkursu otrzymali od organizatorów dyplomy i prezenty (tablety, plecaki, T-shirty i in.) oraz wszyscy uczestnicy otrzymały upominki.

W imieniu organizatorów chce podziękować uczestnikom, nauczycielom, rodzicom i przezesom organizcji polskich za prace і przygotowanie młodziezy i umiłowanie polską poezją.

Czekamy za rok!

Wiktoria Laskowska-Szczur

DSC_1249 DSC_1257 DSC_1271 DSC_1274 DSC_1281 DSC_1289 DSC_1291 DSC_1299 DSC_1305 DSC_1313 DSC_1315 DSC_1322 DSC_1325 DSC_1328 DSC_1329 DSC_1419 DSC_1425 DSC_1433 DSC_4301

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.