ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

osw 3W imieniu Zarządu oraz Rady Polskich Organizacji Żytomierszczyzny

z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim pracownikom oświaty życzymy dużo zdrowia, satysfakcji z wykonywanej pracy oraz samych sukcesów  w życiu osobistym i zawodowym.

Niech codziennej pracy towarzyszy spełnienie zawodowe,
uznanie rodziców oraz zaufanie i szacunek społeczeństwa.

Prezes Żytomierskiego Obwodowego

Związku Polaków na Ukrainie

Wiktoria Laskowska-Szczur

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.