ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Życzenia dyrektora Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego dr hab. Jacka Gołębiowskiego oraz wszystkich pracowników Instytutu dla Polonii i Polaków mieszkających w kraju i za granicą. Wesołych Świąt i wszelkiej pomyślności w nowym roku!

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.