ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Szanowni Państwo,

w Dniu Edukacji Narodowej dyrektorom, nauczycielom, prezesom, członkom organizacji polskich i  wszystkim zaangażowanym w proces nauczania i kształcenia dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia w Winnickim Okręgu Konsularnym pragnę złożyć serdeczne podziękowania za Państwa trud włożony w edukację młodych Polaków, profesjonalizm i pomysłowe zajęcia.

Wykształcenie jest to najtrwalszy podarunek jaki można dać dziecku, dlatego życzę Państwu aby praca z młodzieżą była samą przyjemnością, a postępy podopiecznych satysfakcją.

Serdecznie Państwu dziękuję również za owocną współpracę, spotkania i e-maile. Z powodów zdrowotnych nie będę mogła z Państwem spotkać się osobiście 18 października dlatego dzisiaj zasyłam podwójne życzenia wielu sukcesów w nauczaniu i wychowywaniu młodzieży, aby mądrość, uczciwość i odpowiedzialność stały się ich dewizą życiową!!!!

Z poważaniem,

Edyta Niedźwiedzka

 

wicekonsul

Wydział ds. Współpracy z Polakami na Ukrainie,

Prawnych i Opieki Konsularnej

Konsulat Generalny RP w Winnicy

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.