ГО "Житомирська обласна Спілка поляків України"

Nasze projekty:
Wieści Polonijne

Tęcza Żytomierzszczyzny

Wideo

Uczymy się polskiego

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Muzyczny Skarbiec Wołynia

Cmentarz Polski w Żytomierzu

Konkurs_Grabowski

VI Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji im. Walentego Grabowskiego

Poświęcony ku czci 150-lecia Łesi Ukrainki

Ogólnoukraiński konkurs recytacji polskiej poezji przeprowadza Żytomierski obwodowy Związek Polaków na Ukrainie oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Konkurs odbędzie się 10-15 maja 2021 r. w Żytomierzu

Konkurs przeprowadza się w celu popularyzacji języka polskiego wśród uczniów ogólnokształcących edukacyjnych szkół, sobotnio-niedzielnych szkółek Ukrainy. Szczególne wyeksponowanie wielowiekowych historycznych więzi kulturowych między Polską a Ukrainą oraz zaznajomienie z polską poezja.

Konkurs odbywa się w dwóch etapach:

– I etap na konkurs  on-line uczestnicy składają do Komitetu Organizacyjnego ankietę – zgłoszenie udziału (w załączniku) w formie elektronicznej do 10 maja 2021 r. oraz przesyłają wystąpienie nagrane telefonicznie (lub na innym nośniku) na adres e-mail: zpuzytomierz@gmail.com za pośrednictwem WeTransfer;

– II etap do finału organizatorzy zaproszą zwycięzców I etapu konkursu, który odbędzie się 15 maja 2021 roku w Żytomierzu.

Uczestnicy konkursu:

Konkurs recytatorski polskiej poezji przeprowadza się dla uczniów ogólnokształcących szkół i szkółek sobotnio-niedzielnych  w trzech wiekowych kategoriach:

– młodszy  wiek – uczniowie 1-5 klas (8-10 lat);

– średni wiek – uczniowie 5-8 klas (11-14 lat);

– starszy wiek – uczniowie 9-11 klas (15-17 lat).

Odznaczenie uczestników konkursu:

Zwycięzcy Konkursu są wyłaniani w każdej z wyżej wymienionych kategorii wiekowych.

П О Л О Ж Е Н Н Я

про проведення VІ Конкурсу декламаторів польської поезії ім. Валентина Грабовського

присвячений 150-річчю від дня народження Лесі Українки

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • Конкурсу декламаторів польської поезії імені Валентина Грабовського є Всеукраїнським конкурсом, (далі – конкурс) проводиться раз на рік. У 2021 році конкурс відбудеться в онлайн-форматі.
 • Засновники та організатори Конкурсу:
 • Департамент культури, молоді та спорту Житомирської ОДА;
 • Управління освіти і науки Житомирської ОДА;
 • Науково-методичний центр управління освіти Житомирської міської ради;
 • Люблінський Католицький Університет Іоанна Павла ІІ;
 • Житомирська обласна організація Національної Спілки письменників України;
 • ГО „Житомирська обласна Спілка поляків України”.
  • До участі у проведенні Конкурсу можуть залучатися (за згодою) державні, громадські, приватні підприємства й організації та інші юридичні особи.
  • Метою Конкурсу є:
 • Конкурс проводиться з метою популяризації польської мови серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів України.
 • Популяризація творчості відомих польських літераторів;
 • Продовження багаторічної плідної роботи, щодо ознайомлення мешканців Житомирської області із польською поезією.
 • Популяризація творчості видатного польського та українського письменника, журналіста Валентина Грабовського;

ІІ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

2.1. Конкурс проводиться у два тура:

– І  тур відбудеться в онлайн-форматі до 10 травня 2021;

– ІІ тур до фіналу запрошуються переможці І туру до конкурсу of-line, який відбудеться 15 травня 2021 року у м. Житомирі.

2.2. Затверджується склад оргкомітету з підготовки та проведення Конкурсу (далі Оргкомітет), який:

 • розробляє програму Конкурсу;
 • забезпечує рекламну кампанію Конкурсу;
 • організовує висвітлення у засобах масової інформації;
 • всебічно сприяє реалізації та проведенню Конкурсу;
 • розглядає індивідуальні заявки від учасників на участь у Конкурсі.

ІІІ. УМОВИ УЧАСТІ У КОНКУРСІ

3.1. Конкурс проводиться раз на рік у місті Житомирі.

3.2. У Фестивалі можуть брати участь діти та молодь, яка вивчає польську мову в загальноосвітніх школах, позашкільних навчальних закладах, при польських організаціях, парафіях, а також незалежні особи.

3.3. Заявка на участь є офіційним документом, який має силу Договору і підтверджує наміри учасника взяти участь у Конкурсі. Невід’ємною частиною Договору є також ці УМОВИ. Учасник несе відповідальність за достовірність вказаної інформації.

3.4.Для участі у Конкурсі учасники до 10 травня 2021 року подають в Оргкомітет анкету – заявку на участь (в додатку) в електронному вигляді та висилають знятий на телефон виступ за адресою:  e-mail: zpuzytomierz@gmail.com через WeTransfer

В анкеті (анкета в додатку) – заявці  мають бути зазначені:

 • імена, прізвища та вік виконавців, школу та назву організації яку представляють;
 • вікову категорію:

– молодший  вік – учні 5-7 класів (10-13 років);

– середній вік – учні 8-9 класів (14-15 років);

– старший вік – учні 10-11 класів (16-17 років).

 • репертуар \ ім’я та прізвище автора та назва твору \;
 • ім’я та прізвище вчителя;
 • актуальний адрес, номер телефону, та e-mail для кореспонденції.

3.5. Учасники представляють на конкурс 1-2 твори польською мовою.

3.6. Тривалість має становити до 3 хвилин.

3.7. Зміна твору/творів може бути тільки за згодою організатора.

3.8. Підпис на анкеті-заявці: „Засвідчую, що з положенням про Конкурс ознайомлений”. Анкета, прислана на адресу організаційного комітету поштою чи e-mail, означає погодження з положенням Конкурсу. Оригінал Заявки, яка має силу Договору, необхідно подати Оргкомітету під час особистої реєстрації учасника у Конкурсі. Оригінал Заявки повинен містити особистий підпис учасника.

3.9. У конкурсі не можуть брати участі переможці попередніх конкурсів.

ІV. ЖУРІ КОКУРСУ

4.1. Організатором Конкурсу створюється журі, яке оцінює рівень виконання творів за номінаціями, визначає переможців.

4.2. Склад журі затверджується засновниками Конкурсу.

4.3. До участі у роботі журі запрошуються вчителі польської мови, заслужені діячі культури що включені до конкурсних номінацій.

4.5. Рішення журі оформлюється протоколом, оскарженню чи перегляду не підлягає.

 V. ВІДЗНАЧЕННЯ ТА НАГОРОДЖЕННЯ УЧАСНИКІВ

5.1. Учасники нагороджуються цінними подарунками і грамотами за участь у Конкурсі декламаторів польської поезії імені Валентина Грабовського.

5.2. Громадські та інші організації мають право установлювати спеціальні призи, нагороди та премії учасникам Конкурсу за погодженням з Організаційним комітетом, що включені до конкурсних номінацій.

5.3. Організатор має право вносити зміни до Положення;

VІ. ФІНАНСУВАННЯ КОНКУРСУ

6.1. Участь у номінаціях – безкоштовна.

6.2. Фінансування заходу здійснюється за рахунок коштів, передбачених за кошти громадської організації Житомирська обласна Спілка поляків України, Управління культури Житомирської обласної адміністрації та науково-методичним центром управління освіти Житомирської міської ради, а також коштів спонсорів, благодійних внесків та зацікавлених громадських організацій.

6.3. Витрати з пересилки матеріалів, транспорту, проживання, харчування учасників та супроводжуючих осіб здійснюється, як за рахунок коштів відряджуючої сторони, так і інших джерел та надходжень, не заборонених чинним законодавством.

VІI. IНФОРМАЦІЙНА БАЗА КОНКУРСУ

7.1. Інформаційна підтримка веб – сторінка www.zozpu.org, польсько – український журнал „Веселка Житомирщини”, ТВ програма „Поляки Житомирщини”, Союз ТВ.

7.2. Інформація про учасників Конкурсу вноситься до Програми заходів та каталогу учасників Конкурсу на підставі реєстраційних даних, отриманих від учасника. Оргкомітет не несе відповідальності за достовірність наданої учасником інформації.

7.3. В офіційних матеріалах та на веб-сайті Конкурсу інформація буде подана українською мовою та з перекладом на інші мови.

7.4. Поданням Заявки на участь у Конкурсу учасник підтверджує свою згоду на обробку персональних даних, які містяться у Заявці та інших документах (матеріалах), які додатково надані учасником чи уповноваженими представниками, для цілей, пов’язаних з організацією і проведенням Конкурсу, у відповідності з чинним законодавством України.

7.5. Оргкомітет самостійно вирішує питання, пов’язані з дотриманням законодавства про рекламу, у випадках, коли відповідна рекламна інформація чи носії такої інформації розміщуються за ініціативою Оргкомітету.

VІІI. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

8.1. Адреса:

ГО «Житомирська обласна  Спілка поляків України»,

Вул. Театральна 17/ 20 каб.109-111, 10014 Житомир

e-mail: zpuzytomierz@gmail.com , www.zozpu.org

Телефони для довідок : +380971998308.

АНКЕТА УЧАСНИКА

VІ Декламаторського конкурсу польської поезії ім. B. Грабовського

присвячений до 150-річчя з дня народження Лесі Українки

15 травня, Житомир

 

Ім’я
Прізвище
Стать (чоловіча/жіноча)
Дата народження
Навчальний заклад, або організація, яку представляєте
Адреса
E-mail
Телефон
Твори, підготовані на конкурс (назва твору, прізвище та ім’я автора, жанр твору, час тривання виступу).  
Ім’я та прізвище вчителя

( тел., e-mail)

Попередні артистичні досягнення
Чи маєте дійсний закордонний паспорт, якщо так, то вкажіть номер, термін його дії

Підтверджую свою згоду на обробку персональних даних,

Засвідчую, що з положенням про Конкурс ознайомлений.

дата, місце, підпис

 

#Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą

Публікація відображає лише погляди автора/авторів і не представляє офіційну позицію Канцелярії голови Ради міністрів РП.